Ole`s holm
Holm betyder en lille ø og det er jo almindelig kendt at ådalen før i tiden var en fjord og at man 11 steder inde ved Egebjerg på skrænter ned til ådalen som vores har fundet stenalderlandsbyer.
På alle de gamle kort og matrikelkort fra starten af 1800 tallet og frem til starten af 1900 tallet er den lille bakke nede i engen foran os markeret som et selvstændigt matrikelnummer og med påtegningen - Oles holm.
Hvem Ole er finder vi nok aldrig ud af men han havde sin egen ø og han havde vej ud til den.
Hvad han har brugt øen til?.....tjaaae gæt selv, dit gæt er lige så godt som mit.
På kortet herover kan man se Ole`s holm under matrikel 1a og der gik også envej ud til den ovre fra Sorthøj