Motorvej E45
Som det fremgår af skemaet blev byggeriet hastet igennem så den var klar før åbningen af Storebæltsbroen