Dalkildegård
Dalkildegård
1872
2014
En fortælling om dem der levede deres liv eller en del af det på Dalkildegård på Lundumhedevej.
Det er også en fortælling om en gård der lå i centrum af store forandringer i vort samfund, bl.a. danmarks første statsstøttede afvandingsprojekt og det sidste statsstøttede hvor man førte naturen tilbage til dengang. Naturgasledningen blev ført lige forbi indkørslen og afslørede en stenalderboplads. Gården oplevede også at blive ekspropieret. Dette skete i forbindelse med byggeriet af motorvej E45 og en af danmarks største jordopgaver ud gennem ådalen, 30 meter måtte man ned for at fjerne gammel havbund. Det har været et hårdt liv herude på sandjorden og den sorte mosejord og kun de dygtigste landmænd havde succes.
De sidste 29 år har gården været rammen om Annie-Mari Sørensen, Kaj J. Hansen og  Bo og Mia`s liv.
Kan du bidrage er du velkommen til at kontakte mig: Mail til Kaj Hansen Tlf. 75656727

1872 - 1946
INDHOLDSFORTEGNELSE

1947 - 2014
INDHOLDSFORTEGNELSE


1947 - 1962
Gerda og Olaf Petersen
Første landmand på
Dalkildegård
-----
1962 - 1976
Villy Kruuse
Den første løsdriftsstald bygges
En nabofejde får ham til at flygte
fra gården - måske til USA
-----
1976 - 1978
Ivan Eriksen
Efterlod store mængder bogbindermaskiner
ude i løsdriftstaldene
------
1978 - 1980
Anna-Lise Liisberg og Niels Birch Liisberg
Dalkildegård bliver i 2 år lystgård
------
1980 - 1984
Ruth og Vagn Mikkelsen
Løsdriftstald 2 bygges og der opdrættes vildænder og fasaner i stor stil.
Men motorvejen truer forude
og gården ekspropieres
------
1984-1985
Kristian L. Andersen
De fortrød og flyttede til Langeland
------
1985-2014
Annie-Mari Sørensen og
Kaj J. Hansen
Gårdejeren
1985-1991
1992-1993
1994-2014
------
1985-1986
Byggeri af naturgasledning
-----
1988-1990
Byggeri af motorvej E45
-----
2012
Bygning af nedsivningsanlæg
-----
Luftfoto
1944 - 2014
-----
Nabogårde og huse

Ørnelunden
Gård der forsvandt
Krebshus
------
Dalkildegård udlagt
til naturbeskyttelsesområde

------
Dalkildegård
2014


142 ÅR
142 ÅR
3950 - 1701 f. kristus
Stenalderboplads
---
KORT OG MATRIKELKORT

Matrikelkort 1793-eftermålt 1817
Landkort 1873-74
Voer Herred 1900
---
Gammel Ordbog
----
Ole`s Holm
---
Ane Cathrine Simonsdatter, ejer af Overgaard i Gl. Egebjerg køber i 1866 Overgård fri som fæstegård fra Hansted Hovedgård.
Mat. 1C udstykkes og hun opfører en gård derude i 1872 som sælges i 1873
----
1873 - 1884
Jens Christian Thommasen og
Ane Mette Jørgensen
----
1884 - 1901
Mads Sørensen Brok
Pauline Brok
------
1901 - 1910
Just Jacob Madsen
Fra Hundslund til Århus hvor han fandt sin brud og flyttede derefter herned.
------
1910 - 1912
Jens Gregers Jørgensen
Betty Marie Lovise Jørgensen
----
1912 - 1923
Laurids Emanuel Norup
og Sofie Marie Norup
------
1923 - 1927
Jens Leopold Hopff og Anne Sofie Hopff
-----
1927 - 1931
Forvalteren
Jens Leopold Hopff er forvalter
------
1931-1934
Bryllup på Dalkildegård
Holger Gotfred Christiansen og Jensine Kirstine Nielsen
Ketty finder sit fødehjem
------
1934 - 1938
Johan Ewald Sørensen
------
1938 - 1946
Niels Jensen Tirsvad og Nielsine Margrethe Olesen
-----

DALKILDEGÅRD
142 ÅR


Til dem der kommer efter os...pas godt på Dalkildegård
DER ER LØBENDE UPDATE PÅ SIDEN

Det kan være nye ting der lægges ind, korrektioner grundet nye in-put fra venlige mennesker eller at Hansen er dykket dybere ned i de offentlige arkiver.
04.06.15 Opdatering 1927-31 Jens Leopold Hoff
04.11.14 Dalkildegård udlagt til Naturbeskyttelsesområde
21.10.14 Opdateret med flere billeder fra 47-62
15.10.14 Opdatering med flere billeder 1947-62
22.06.14 Anna-Lise og Niels Liisberg var på besøg på DalkildegårdØrnelund
ØRNELUND

Da Jens Leopold Hopff køber Dalkildegård i 1923 køber han en trekant jord til oppe ved Lundumhedevej. Jorden lå i Rådvej ejerlav og den lille bæk havde været den naturlige skeld mellem de 2 sogne
Her opfører han en lille ejendom, som han giver det pompøse navn Ørnelund.
Hvorfor han bygger det får vi jo nok aldrig at vide for det var jo lidt tidlig at gå på aftægt da han kun var 44 år men måske havde han håbet at sælge Dalkildegård hurtigt igen og så score en gevinst.
Men sådan kom det ikke til at gå og da fogeden banker på i 1927 indsættes Jens Leopold Hopff som forvalter og familien flytter op i Ørnelund.
I 1929 sælger fogeden Ørnelund til Magne Madsen og Hopff-familien flytter ud i en lille ejendom i Egebjerg Kær og senere ind på Egebjerg Bakke...men læs meget mere på siderne 1923-1927 og 1927-1931