Voer Herred var et herred, der i Kong Valdemars Jordebog hed Horæhæreth (Oræhæreth), og i middelalderen hørte til Løversyssel, senere til Skanderborg Len og fra 1660 til det tidligere Skanderborg Amt.

Voer Herred grænser mod sydvest til Nim Herred, fra hvilket det til dels skilles ved Hansted Å, mod vest og nordvest grænser det til Tyrsting Herred, hvor grænsen på et stykke dannes af Gudenå, mod nord til Hjelmslev Herred, hvor herredet berører Mossø og i øvrigt har Tåning Å og en Del af Skanderborg Sø til grænse; mod øst grænser det til Hads Herred og mod syd til Horsens Fjord og Vejle Amt (Hatting Herred). I Voer Herred ligger det store bakkeparti hvor Danmarks højeste punkter, Møllehøj, Ejer Baunehøj og Yding Skovhøj, befinder sig.